21e HERFSTDEGUSTATIE - deel 1


Wanneer ?

Zaterdag 06/11 /2021 : sessie 1 : 14:00-18:00

Zondag 07/11/2021 : sessie 2 : 10:00-13:00, sessie 3: 14:00-18:00

Opgelet: op zondag is er tot 13:00 Hr markt in het centrum, dus centrum is ontoegankelijk.
Gebruik parking van 'het Fenikshof'.

Maandag 08/11/2021 : sessie 4 : 10:00-13:00

Zonder de wijnbouwers en enkel voor wie belet is op zaterdag/zondag.


Waar ?

Abdij Grimbergen, bewegwijzering in het centrum


Programma

  • Het aantal wijnen op de proeftafels wordt bepaald i.f.v. het aantal ingeschrevenen op 04/11/2021.

  • Wij voorzien zeker een mooi programma (minimum 150 wijnen) met deels wijnen uit voorraad, aangevuld met meerdere wijnen die in de eerstkomende leveringen zullen binnenkomen, voorgesteld door de diverse aanwezige wijnbouwers.

  • Wie na de degustatie in de buurt wenst te eten: zie het item 'The Friends of eπvino' .
    Tijdig reserveren sterk aangeraden !

  • Info: Voor alle vragen in dit verband, contacteer ons tijdig, telefonisch (geen sms, noch privénummers) of per mail


Inschrijven

Dit kan telefonisch of per mail tot 04/11/2021, liefst zo snel mogelijk, met vermelding van de gekozen sessie(s) en het aantal personen.

Bijdrage*: 25€ per persoon per sessie, voor 40€ per persoon mag je 2 sessies komen proeven.

Beide cash te betalen aan de ingang.

* bij aankoop deels of meer dan recupereerbaar via procentuele korting per hoeveelheid aankoop .