24e HERFSTDEGUSTATIE - deel 1


Wanneer ?

Zaterdag 09/11/2024 : sessie 1 : 14:00-18:00

Zondag 10/11/2024 : sessie 2 : 10:00-13:00, sessie 3: 14:00-18:00

                           Opgelet: op zondag is er tot 13:00 Hr markt in het centrum, dus centrum is ontoegankelijk.
Gebruik parking van 'het Fenikshof'.

Maandag 11/11/2024 : sessie 4 :  10:00-13:00

                            Zonder de wijnbouwers en enkel voor wie belet is op zaterdag/zondag.


Waar ?

Abdij Grimbergen, bewegwijzering in het centrum
Ingang via de oude toegangspoort, halfweg de Abdijstraat .

MOGELIJK MOETEN WE VAN LOCATIE VERANDEREN OMWILLE VAN NIET-AFGEWERKTE VERBOUWINGSWERKEN IN DE ABDIJ


Programma


Inschrijven

Dit kan telefonisch of per mail tot 06/11/2024, met vermelding van de gekozen sessie(s) en het aantal personen. 

Bijdrage*: 30€ per persoon per sessie, voor 45€ per persoon mag je 2 sessies komen proeven.

Na onze bevestiging van uw inschrijving, stort u een voorschot van 20€ per persoon, het saldo wordt cash betaald aan de ingang (voorzie gepast cash geld ajb).

* bij aankoop deels of meer dan recupereerbaar via procentuele korting per hoeveelheid aankoop .